Chương trình LỚP HỌC KHÔNG ĐỊA CHỈ - Thành thạo Scribus trên MacOS trong 17 buổi học

Scribus

 1. Tổng quan - Giao diện
 2. Chữ và Văn Bản
 3. Images
 4. Text wrap
 5. Master page
 6. Dàn trang collumns
 7. Dàn trang Modular
 8. Xuất bản 1 ấn phẩm
 9. ---- Kiểm tra giữa kỳ ----
 10. Shape
 11. Màu sắc
 12. Tabs - Quote - Quotation
 13. Công thức toán học và các ký hiệu đặc biệt
 14. Hiệu ứng (Effect)
 15. Files - DataMerge
 16. Lập bảng Table
 17. Xuất bản 1 ebook
 18. --- Kiểm tra cuối kỳ ---

0977khôngtám5588 - Lê Minh Thành

 

...

No comments

Leave your comment

In reply to Some User