Các bước chinh phục phần mềm biên tập phim chuyên nghiệp của Apple

Final Cut Pro
Phần mềm biên tập phim và áp hiệu ứng (như Adobe Premiere, After Effect)

Giới thiệu

Thủ thuật với Final Cut Pro X

Câu hỏi thường gặp

 

 1. Giao diện - Files
 2. Timeline
 3. Color Grading
 4. Speed
 5. Title Motion
 6. Credit
 7. Transition
 8. Masking
 9. Blend Mode
 10. Effects
 11. Audio Effect
 12. 360° video
 13. Subtitle

0977khôngtám5588 - Lê Minh Thành - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Caption