log in - log up

 

Một người thợ mộc giỏi không bao giờ dùng gỗ xấu làm mặt lưng của cái tủ dù người ta không bao giờ nhìn thấy chúng".
~ SƯU TẦM