Chương trình LỚP HỌC KHÔNG ĐỊA CHỈ - Thành thạo GIMP trên MacOS trong 25 buổi học

GIMP

 1. Tổng quan và Thiết lập - view, crop, 
 2. Colors: Exposure, Levels, Curves
 3. Color: Hue, map
 4. Selection: Marquee, lasso, Scrissor
 5. Selection: Fuzzy, select by color, 
 6. Layers, Mask, Transform
 7. Blend tone
 8. Blend color
 9. Blend effect
 10. Filter Light - Shadow
 11. Filter Blur - Noise
 12. Filter Distort - map
 13. Filter Animation
 14. - KIỂM TRA GIỮA KỲ -
 15. Chỉnh Sửa ảnh phong cảnh - Retouch, stamp
 16. Chỉnh sửa ảnh chân dung- Retouch
 17. Màu sắc và Ánh sáng
 18. Vẽ kỹ thuật số
 19. Shape và Vector
 20. Chữ và Văn bản
 21. Dàn Trang Thiết Kế
 22. Files 
 23. - BÀI CUỐI KỲ -
Link tham gia nhóm telegram Viet Chi Go đăng ký học

 

0977khôngtám5588 - Lê Minh Thành - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

No comments

Leave your comment

In reply to Some User