Chương trình lớp học không địa chỉ - Thành thạo Inscape trên MacOS trong 15 buổi học

Inkscape MacOS

 1. Tổng quan và thiết lập
 2. Shape
 3. Màu Sắc
 4. Đối tượng
 5. Pen tool
 6. Điểm và đường nét
 7. Vẽ kỹ thuật số
 8. Kiểm tra giữa kỳ
 9. Hiệu ứng (Effect)
 10. Symbol
 11. Chữ và Văn bản
 12. Ảnh Raster
 13. Layout
 14. Files
 15. Kiểm tra cuối kỳ
01 - tổng quan và shape
 • Tổng quan và thiết lập
 • View tool: zoom - hand - rotate
 • Screen Mode: trim mode - outline mode - full screen
 • Các thiết lập cơ bản: unit, color, canvas, reset setting,..
 • Studio Navigation
 • Shape: rectangle - ellipse - polygon - star
 • Selection
02 - Transform
03 - Object
 • Layer panel
 • Arrange
 • Align
 • Boolean
04 - Pen tool
 • Note và Path
  • Pen tool
  • Node tool
  • Corner tool
  • Eraser
 • Brush - stroke and Sculpt mode
 • Studio Stroke, Brush
05 - Điểm và đường nét
 • Note và Path
  • Pen tool
  • Node tool
  • Coner tool
  • Eraser
 • Brush - stroke and Sculpt mode
 • Studio Stroke, Brush
06 - Perspective
 • Note và Path
  • Pen tool
  • Node tool
  • Coner tool
  • Eraser
 • Brush - stroke and Sculpt mode
 • Studio Stroke, Brush

 

 

 

0977khôngtám5588 - Lê Minh Thành

https://inkscape-manuals.readthedocs.io/en/latest/index.html http://tavmjong.free.fr/INKSCAPE/MANUAL/html/index.html https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_Inkscape_icons#/media/File:Inkscape_icons_document_open_recent.svg https://inkscape.org/doc/keys.html