Tiếp tục thêm cách vẽ thứ 4 hình trái tim và biến tấu nó thành viền khối trang sức

Vẽ trái tim từ 2 đường tròn

Bước 1. Dùng Ellipse tool L  , giữ thêm phím Shift, vẽ 1 đường tròn chuẩn

Bước 2: Dùng Selection tool V , giữ thêm phím Alt, click chọn đường tròn kéo nhân bản ra 1 đường tròn khác

Bước 3: Dùng Selection tool V , quét chọn cả 2 đường tròn trên. Trong bảng lệnh pathfinder Ctrl_Shift_F9  chọn biểu tượng Union để ghép 2 đường tròn lại

Bước 4: Dùng Delete anchor point tool  click xoá 2 anchor thấp nhất

Bước 5: Xoay chiều tiếp tuyến chóp nhọn mũi tên xuống dưới Dùng Direct Selection Tool A  click chọn anchor nằm giữa nét dưới. Chọn Object > Transform > Reflect.. Chọn Horizontal . Click OK

Bước 6: Dùng Direct Selection Tool A  click chọn anchor giữa kéo xuống tạo chóp trái tim

Bước 7: Dùng Direct Selection Tool A click chọn tiếp tuyến 2 anchor cạnh bên kéo xuống để có hình trái tim tròn trỉnh hơn

Bước 8: Tạo khối Viền trái tim 3D

Dùng Selection tool V  chọn trái tim mới tạo thành.

Chọn Effect > 3D > Extrude & Bevel để mở hộp thoại 3D extrude chỉ theo hình minh hoạ

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Các bài liên quan