Bài hướng dẫn vẽ ngọn lửa vector thật 1 cách ấn tượng trên illustrator 2021

Công cụ chủ yếu dùng trong bài này là Blend tool 

from VietChigo Channel

Vẽ 4 hình Shape

  • Sử dụng Ellipse tool  vẽ một hình ellipse đứng màu đỏ, giảm opacity=0 trên option bar (đặt tên "transparent")
  • Dùng Direct Selection tool  kéo 2 point ở 2 bên xuống
  • Dùng Selection tool click chọn "transparent" và nhấn  c,  f để nhân bản thêm 1 hình "trứng" màu đỏ nằm trên nó (đặt tên "red")
  • Dùng Selection tool chọn và scale nhỏ "red" và tiếp tục nhấn  c,  f để nhân bản thêm 1 hình (đặt tên "yellow"). scale nhỏ "yellow"
  • Sử dụng Ellipse tool , nhấn  vẽ thêm một hình tròn nhỏ màu trắng trên cùng (đặt tên "white")

Chỉnh dạng ngọn lửa bằng Anchor convert tool  và Direct Selection tool 

Dùng Blend tool click lần lược "white"

....

Truy cập vào hộp thoại Blend options (Object > Blend > Blend option), chọn Specified Steps = 50

.....
....

Các bài liên quan