Các công cụ hỗ trợ vẽ trong bộ lưới phối cảnh bao gồm Perspective Grid tool  và Perspective Selection tool .

Vẽ khối hộp trong môi trường phối cảnh

Phối cảnh 1,2,3 điểm tụ

 • Phối cảnh 1 điểm tụ: đó là khi bạn đứng đối diện với 1 mặt phẳng phối cảnh (vuông góc với các mặt phẳng khác). Ví dụ như đứng ngay giữa đường ray xe lửa
 • Phối cảnh 2 điểm tụ: đó là khi bạn đứng ngang bằng với các mặt phẳng phối cảnh. Mặt phẳng phối cảnh có cạnh trên cao hơn bạn và cạnh dưới thấp hơn bạn. Ví dụ như bạn đang đi trên phố, tất cả các ngôi nhà cao hơn bạn và nền nhà thấp hơn chân bạn.
 • Phối cảnh 3 điểm tụ: Đó là các góc nhìn từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Ví dụ như từ trên máy bay nhìn xuống khu phố bên dưới

Bật hiển thị lưới trong View > Perspective Grid

Perspective Grid

Perspective Grid tool là công cụ dựng lưới phối cảnh.

Dưới đây là phối cảnh 2 điểm tụ và các thành phần của nó. Đây là dạng phố cảnh thường gặp nhất 

 

 • E. Vanishing Point - Điểm tụ (trái và phải)
 • F. Horizon Line - Đường chân trời - 
 • J. Extent of Grid - Nới rộng lưới
 • P. Grid Plane Control - Nút điều chỉnh các mặt phối cảnh
 • O. Điểm gốc - Origin
 • C. Ground Level - mặt nền
 • Q. Kích thước ô lưới

Các bước xác định điểm tụ trên 1 ảnh phối cảnh 2 điểm tụ có sẵn

 1. Drag C áp điểm gốc O vào "chân" của đối tượng trong ảnh.
 2. Drag F để định vị đường chân trời
 3. Drag E để định vị các điểm tụ (vừa drag E vừa drag F)

Plane switching widget

 - Sử dụng Perspective Selection tool  click chọn mặt phẳng phối cảnh trên Plane switching widget để kích hoạt

 • A. Left Grid Plane (mặt bên trái) phím tắt 1 - Sử dụng khi vẽ mặt bên trái khối hộp
 • B. Right Grid Plane (mặt bên phải) phím tắt 3 - Sử dụng khi vẽ mặt bên phải khối hộp
 • C. Horizontal Grid Plane (mặt nằm ngang) phím tắt 2 - Sử dụng khi vẽ mặt đáy hoặc mặt nắp của khối hộp
 • D. Chọn bên ngoài mặt - Sử dụng khi vẽ bình thường không muốn bị ảnh hưởng theo khung lưới phối cảnh

Vẽ trực tiếp lên mặt phẳng phối cảnh đã active

 • Tạo hình shape - Sử dụng các công cụ để vẽ bình thường như rectangel tool,..
 • Transform - Sử dụng Perspective Selection tool  để như move, scale,... và có thể giữ Shift, Alt để di chuyển theo phương ngang, đứng và scale từ tâm như sử dụng selection tool bình thường trên canvas. Không rotate được

Kéo một đối tượng vào mặt phẳng phối cảnh

Sử dụng Perspective Selection tool  drag vào mặt đang active.

 • Đang drag mà nhấn 1 - chuyển đối tượng sang mặt trái
 • Đang drag mà nhấn 2 - chuyển đối tượng sang mặt nằm ngang (mặt nắp hay mặt đáy)
 • Đang drag mà nhấn 3 - chuyển đối tượng sang mặt phải 

Câu hỏi

1. Có sử dụng phối cảnh cho ảnh place được không?

Không. Tuy nhiên bạn vẫn có thể có được hiệu quả như thế với tính năng envelop to the top obj (Obj > Envelop) vào 1 hình shape đã perspective

2. Reset Perspective Grid

Làm giống như tạo mới trong View > Perspective grid


Nguồn: https://helpx.adobe.com/illustrator/using/perspective-grid.html

https://helpx.adobe.com/illustrator/using/perspective-drawing.html

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Các bài liên quan