Hiệu ứng rất ấn tượng và hoàn toàn không dễ thực hiện... nếu không biết cách

CHỮ LÚN SÂU XUỐNG NỀN

 

Bước 1 - Tạo mặt phẳng nền hình chữ nhật từ rectangle tool - layer backgroud

Bước 2 - Tạo chữ 3D

 • Gõ chữ HOLLOW với font chữ mập (Arial Black, Futura)
 • Áp hiệu ứng 3D extrude & bevel 

Bước 3 - Tách chữ 3D thành 2 phần: phần lõm và phần mặt

Nhân bản ra 2 layer chữ Hollow

 • Layer extrude - lấy phần vách (tắt mặt đi)
 • Layer face - lấy phần mặt (expand appearence, delete phần vách đi)

Xử lý - Mở appeareance panel cho 2 layer 

 • Layer extrude
  • Tắt nắp mặt đi
  • Chỉnh ánh sáng để nổi rõ góc cạnh mặt bên trong chữ
 • Layer face
  • expand appearence
  • Delete riêng phần vách đi

Bước 4 - compound path với chữ Hollow

 • Chuyển layer Face thành compound shape
 • Kéo layer Face nằm trên layer Background, chọn cả 2 layer và chọn Object > Compound path > Make

sản phẩm cuối cùng

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Các bài liên quan