Tập hợp các lỗi trên illustrator

Lỗi giao diện (nền pasteboard) chớp chớp liên tục

illustrator 2022 26.3.1

Lỗi bị lệch khi di chuyển đối tượng

illustrator 2022 26.3.1

Bỏ kiểm View > Snap to Pixel

Lỗi đóng hộp thoại save, export khi nhấn phím mũi tên phải và trái

illustrator 2022 26.3.1

update lên bản 27

 

Các bài liên quan