Tổng hợp các thao tác với bảng màu Swatch

Swatches panel là nơi sắp xếp màu sắc cần thiết lưu lại để người thiết kế sử dụng trong quá trình làm việc. Nó giống như bảng palette màu của họa sĩ vậy.  

from Viet Chi Go channel

Phục hồi bảng swatches mặc định

Mở bảng swatches Web hoặc Print default trong Swatches library, giữ Shift click chọn ô màu đầu và ô màu cuối để chọn hết các ô màu

Lưu màu vào swatches 

save - duplicate - delete - arrange

Color group

Import - Export

Các bài liên quan