Đây là trang cho những ai có tham vọng thay đổi giao diện thanh toolbar riêng theo ý mình

from Viết Chì Gỗ channel

Hiển thị

  • Ẩn hiện
  • 1 cột - 2 cột
  • group nằm ngang

Sắp xếp lại các công cụ

Click nút ⋯ ở đáy thanh công cụ, sắp xếp lại các công cụ bằng cách

  • Drag các công cụ đơn vào từ toolbar ra thanh All Tools

Reset tool bar

Chọn nút Reset trong menu panel của thanh All Tools

Tạo toolbar cho riêng mình

  • Chọn nút New toolbar trong menu panel của thanh All Tools
  • Trên desktop sẽ xuất hiện 1 toolbar "mini" chỉ có 1 dấu [+]
  • Click dấu [+] và drag các công cụ từ thanh All Tools

 

Các bài liên quan