Một cách giả lập hiệu ứng 3d trên illustrator, cho phép bạn tạo ra những lọn ru băng trang trí nền hay làm thiệp vào những dịp đặc biệt.

face hidden cliff

Bước 1: Vẽ 1 symbol

  • Dùng Rectangle tool  vẽ 1 hình chữ nhật
  • Kéo xiên hình chữ nhật thành hình bình hành bằng Shear tool
  • Dùng selection tool Click chọn hình bình hành, giữ phím ⌥ và ⇧, kéo nhân bản ra 1 hình bình hành mới nằm dưới hình bình hành củ. Nhấn ⌃D nhiều lần để nhân bản ra 1 loạt hình bình hành như minh họa dưới đây
  • Mở bảng lệnh Symbol (Window > symbols  ⇧ ⌃ F11)

Bước 2: vẽ một hình trụ bằng lệnh 3d extrude

Bước 3: Áp symbol lên bề mặt trụ

Ta sẽ có các hình bình hành uốn khúc nối tiếp nhau tạo thành 1 chuổi xoắn  

.... để làm gì?

Phim thao tác chi tiết

Áp dụng cách trên cho trái cam bóc vỏ.

bước 1: như trên

bước 2: vẽ một hình cầu bằng lệnh 3d revoles

bước 3: áp symbol lên bề mặt cầu

Các bài liên quan