Chuyên trang các câu hởi thường gặp trên Adobe Illustrator

stroke

Flip kiểu stroke

trong stroke panel

trim stroke theo 1 đường path cắt ngang

Dùng shape buider tool, nhấn giữ Alt, drag phần stroke thừa cần delete

thiết lập

Trở về thiết lập mặt định ban đầu 

Nhấn 3 phím trong khi khởi động (nhấn giữ 3 phím lúc mở phần mềm Ai)

Để Grid nằm trên ảnh

Preference > Grid & Guide > bỏ kiểm Grids in back

 

layout

Không thấy bleeding line

Vào View > Guides > Show Guides

Làm sao thiết lập guide riêng cho 1 artboard?

dùng artboard tool click chọn artboard và kéo guide từ ruler vào. Guide này sẽ bên trong artboard đó thôi

 

Perspective

reset lại perspective Grid

Vào

 

file

Chỉnh trang vẽ (artwork) vừa khít với kích thước đối tượng (nhóm đối tượng)

 • Chọn hết các đối tượng (nhấn Ctrl_A)
 • Click chọn Artboard Tool 
 • Trên thanh control panel, Presets: Fit to Selected Art

Để open file PDF với font đã outline

 • Mở file trống trong Illustrator
 • Place file PDF (File > Place). Nhớ kiểm Link
 • Vào Object > Flatten Transparency... Kiểm các dòng Convert All Text to Outlines. Click OK.

  Export

 1. Xuất ảnh
  • Xuất ảnh là 1 trang
  • Xuất ảnh là 1 hình
 2.  PDF:
  • Xuất file PDF nén dung lượng
  • Xuất file PDF không theo khổ A4
  • Bình trang file PDF để in

 

đối tượng

Không chọn được đối tượng bằng selection tool (đối tượng đã bị khoá)

 • Vào Layer panel bỏ khoá layer chứa đối tượng đó
 • hoặc nhấn Ctrl_Alt_2 để bỏ khoá tất cả

Không xuất hiện điểm kéo để làm tròn góc hình shape

Bật View > Show conner widget ✎ Với người dùng Mac: sử dụng phím thay thế phím Ctrl

 

Anchor Point

Số lượng anchor có làm nặng file?

Có. Càng nhiều anchor, file càng nặng và thời gian hiển thị và in ấn lâu Không hiển thị anchor khi chọn hình bằng direct selection tool Không chọn được anchor Không chọn được đường path

Dùng Direct Selection tool chọn đường path mà k xuất hiện các anchor point

Vào View > Show Edges

shape

Convert to Curve 1 hình shape

Chọn hình shape và chọn Object > Shape > Expand shape

Làm sao expand appearance một compound path

Chọn compound path và click Divide trong PathFinder panel (nhớ ungroup)

 

color

Làm trong màu stroke

Đổi màu trắng của Artboard

File > Document Setup

import export swatches

 • Export: Xuất bảng màu từ option menu > Save Swatch Library as ASE. Bảng màu khi export sẽ là các file ase.
 • Import: Mở bảng màu từ file ase từ option menu > Open Swatch Library > Other Libray..

Lấy màu stroke bằng Eyedropper tool

 • Click chọn đối tượng đích, kích hoạt chế độ màu stroke
 • Sử dụng Eyedropper tool, Shift click lên màu muốn lấy (sẽ gán làm màu stroke cho đối tượng đích)

Muốn Eyedropper tool từ đầy về sau chỉ lấy màu stroke, thì double lên công cụ và bỏ kiểm Focal Fill trong hộp thoại Eyedropper options

Chuyển gradient mesh về solid color

Chọn mảng mesh, Object > Path > Offset Path với Offset: 0 mm. Bạn sẽ bạn 1 mảng vừa khít với mảng mesh

Chuyển thành màu trắng đen

Quét chọn hết đối tượng. Vào Edit > Edit colors > Convert to Grayscale

 

Hiệu ứng

Blending modes ở đâu?

Trong Transparent Panel

 

TRANSFORM

Di chuyển gốc tọa độ về góc của đối tượng

Muốn set góc trên, bên trái đối tượng về x:0, y:0 trong bảng Transform thì drag góc ruler lên góc đó

Công cụ nào làm cong cây dừa vector?

Làm cong cây dừa (envelope distortion)

 

brush

Làm sao để tô màu Fill như cọ thực tế tô màu trên giấy

Đó là công cụ Bob brush

Khi đang dùng brush mà nhấn Alt thì có tác dụng gi?

Chuyển nhanh qua công cụ Smooth tool

 

Ảnh

Làm sao biết được độ phân giải, kích thước ảnh nhúng trong illustrator?

Click chọn ảnh, vào bảng lệnh Document Info > option menu: embedded images

Lưu ý: Chỉ xem được thông tin ảnh nhúng (embedded images), không kiểm tra được các ảnh link 

Thông tin ảnh trong hình minh hoạ trên

 • Hệ màu: RGB 
 • Kích thước file ảnh: 498 x 480 pixels 
 • Kích thước ảnh trên trang vẽ: width: 373.5 px; heigh: 360 px
 • Độ phân giải: 96 ppi

 

TEXT

Đổi font hàng loạt

Type > find font  

 

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Các bài liên quan