Hãy đến với poster âm nhạc đầy màu sắc trên illustrator 2021

Đây là 1 trong các poster sáng tạo độc đáo nhưng lại được thực hiện khá dễ dàng

from Viet Chi Go channel

Nguyên liệu

Sử dụng Rectangular grid

Dùng Rectanguler grid  Tạo 1 grid 4 cột x 8 hàng (4 collumns x 8 rows)

Cắt mảng lưới thành các hình chữ nhật. 

  • Mở bảng lệnh Path Finder trong Window.
  • Chọn mảng lưới và click nút divide  (nút đầu tiên ở hàng thứ 2 trong bảng lệnh)
  • Ungroup và giờ các ô chữ nhật là các hình shape riêng biệt

Gộp mảng để tạo ra bố cục các hình chữ nhật to nhỏ

Dùng Selection tool  Quét chọn cả cụm các hình chữ nhật. Sử dụng Shape Buider tool drag vách chung giữa các hình chữ nhật để gộp chúng thành một hình chữ nhật lớn hơn

Tách cụm shape thành 2 group Fill và Stroke

Group mảng các hình chữ nhật. Nhấn Ctrl C, Ctrl F để nhân bản ra thành 2 group: group STROKE và group FILL

  • Group STROKE - bỏ fill và áp stroke màu trắng
  • Group FILL
    • Bỏ stroke và áp màu fill với nhiều màu sắc khác nhau
    • Áp blend mode COLOR trong bảng lệnh Transparency

 

và kết quả sau cùng

poster thành phẩm

 

 

Các bài liên quan