Là công cụ mặc định trong illustrator, cho nên công cụ này được cấp một quyền hạn rộng khắp và chắc không còn lạ với những ai đã quen sử dụng phần mềm này.

Thế nhưng vẫn còn vài câu hỏi mà tôi từng gặp phải Làm sao để chọn được đối tượng đang bị chồng lấp? Làm sao đánh dấu một đối tượng trong 1 nhóm đã chọn?... Để chọn được đối tượng đang bị che thì click vào phần không bị che của nó, câu trả lời có thể là như thế, nhưng nếu đối tượng đó bị che hoàn toàn thì sao?

Tên công cụ: Selection tool

Phím tắt:  V

Chức năng chính: Chỉnh đối tượng (di chuyển, xoay, scale)

Chuyển nhanh (khi đang dùng selection tool)

 • Chuyển qua Direction tool (  ⇋   ) : nhấn
 • Chuyển qua Hand tool (  ⇋   ): nhấn

Chuyển nhanh (khi đang dùng brush tool): 

Chọn đối tượng

 • Thao tác với 1 đối tượng
  • Click 1 cái: Click lên đối tượng nào là chọn đối tượng đó
  • Nhấp kép (Double click): Đưa đối tượng vào chế độ cô lập ("chế độ cô lập" là gì ở bên dưới)
 • Thao tác trên nhiều đối tượng
  • Chọn nhiều đối tượng cùng 1 lượt: Drag chuột lên các đối tượng, chọn hết các đối tượng chạm vào vùng chọn
  • Chọn lần lượt: Giữ thêm phím để thêm đối tượng vào nhóm hoặc bỏ ra
   Mẹo
    Selection tool thay đổi trạng thái để báo hiệu tình trạng đối tượng
   •    khi con trỏ di chuyển trên đối tượng chưa được chọn 
   •  khi con trỏ di chuyển trên đối tượng đã chọn
   •  khi con trỏ di chuyển trên 1 điểm (anchor point) của 1 hình chưa chọn
 • Đánh dấu đối tượng trong nhóm chọn: Click chọn thêm 1 lần nữa (Chọn 2 lần).
  Mẹo
  Thao tác "đánh dấu" thường được sử dụng trong phép Align: Đánh dấu để gióng các đối tượng khác theo theo vị trí đối tượng đã đánh dấu
 • Chọn đối tượng nằm dưới đối tượng khác:
  • click: lần lược chọn các đối tượng chồng lấp nhau (nằm layer dưới hoặc trên)
  • Dùng phím tắc: Click chọn đối tượng nằm trên
   • [  (select > next Obj below): Chọn đối tượng nằm dưới
   • ] (select > next Obj above): Chọn đối tượng nằm trên
 • Chọn tất cả các đối tượng: A
 • Với bảng lệnh Layer
  • Chọn thêm hay trừ bớt đối tượng: Nhấn phím , rồi click phần "đuôi" layer  • Chọn tất cả đối tượng Select > Object > All On Same Layers.
 • Đảo ngược đối tượng chọn:
  • Chọn các đối tượng còn lại: Select > Inverse.
  • Lặp lại động tác chọn: Select > Reselect

Chế độ cô lập (Isolation mode)

Chế độ mà đối tượng được tách riêng với các thành phần khác để dễ thao tác hơn (thao tác chỉnh sửa sẽ không ảnh hưởng đến các thành phần khác)

  • Vào chế độ cô lập: Dclick lên đối tượng hoặc nút isolate selected object P_EnterGroup_Md_N trên thanh control
  • Thoát chế độ cô lập: nhấn Esc hoặc nút mũi tên "back" , hoặc nút  P_Back_20x20_N trên thanh control panel

Mẹo
 • Trên trang vẽ: các phần khác sẽ bị khoá và mờ đi
 • Trong bảng lệnh Layer: Chỉ hiển thị các layer của đối tượng đang ở chế độ cô lập
 • Nhân bản đối tượng (giữ  )

Nhóm (Group)

Chọn đối tượng trong Group: Dclick lên Group để truy cập các đối tượng bên trong group

Di chuyển đối tượng (Move)

 • Di chuyển đối tượng: click, giữ chuột và kéo.
  Mẹo
  Di chuyển trong khi nhấn để giữ phương kéo đối tượng theo đường thẳng (nhấn phím sau khi nhấn phím trái chuột). Lặp lại thao tác nhấn D
 • Di chuyển chính xác: Bật hộp thoại Move để nhập các giá trị tọa độ x, y
  • Click chọn đối tượng, nhấn
  • hoặc nhấp kép lên selection tool

  Mẹo
  Gốc toạ độ (x=0, y=0) nằm ở giữa artboard Có thể di chuyển theo
  • Vị trí toạ độ (Horizontal, Vertical)
  • Khoảng cách (Distance)
  • Hướng xoay (Angle)

Xoay đối tượng (rotate)

Click và kéo các góc.

Mẹo
Giữ thêm để xoay theo từng góc 45o. Lặp lại thao tác nhấn D

Tăng kích thước (Scale)

Kéo các điểm giữa khung.

Mẹo
Giữ thêm phím để giữ tỉ lệ kích thước.. Lặp lại thao tác nhấn D

Nhân bản (copy)

Giữ phím Alt kéo đối tượng

Mẹo
Giữ thêm phím để kéo theo đường thẳng.. Lặp lại thao tác nhấn D
Nhân bản đối tượng ra 1 vị trí xác định (vị trí hoặc góc xoay): Sử dụng hộp thoại Move

Những trục trặc

 1. Khi bị mất đường viền có 8 điểm ở góc và cạnh đối tượng: Vào View > Show Bounding box
 2. Không thể chọn đối tượng (do đã bị khoá). Bỏ khoá tất cả layer  2
 3. Để thấy được các đối tượng đã bị che lấp: Chuyển qua chế độ outline View > outline ( Y )

Các bài liên quan