Bài bài được viết thể theo yêu cầu của 1 bạn comment dễ thương bên youtube

Lưu ý bài này không phải lập trình trang web mà là thiết kế giao diện, còn phần viết code sẽ là 1 phần khác

 

 

Trang web trên 3 thiết bị có màn hình khác nhau
Nguyên liệu

Thao tác

  • Sử dụng Art board tool tạo 3 artboard 1200 x 1920, 768 x 1710, 400 x 950
  • Sử dụng guide chia cột (Object > Path > Split into Grid) và guide chia các thành phần theo chiều đứng

 

from vietchigo channel

Các bài liên quan