Hiệu ứng vàng kim loại loé sáng rất đẹp trên illustrator

CHỮ LÚN SÂU XUỐNG NỀN

 

Bước 1 - Tạo chữ 3D

 • Dùng Type tool  gõ ký hiệu $
 • Effect > 3D > Extrude and Bevel. Cho Extrude Deep khoảng 70

Bước 2 - Lên chất liệu kim loại

Quét chọn các mặt extrude, và merge các mặt cong thành shape (chọn Unite trong Path Finder panel)

Bước 3 - Tạo các cạnh sáng

 • Tạo cọ Art brush
  • Vẽ 2 hình tròn (lớn và nhỏ xíu) màu vàng đồng tâm. Giảm opacity = 0  cho hình tròn lớn 
  • Dùng Blend tool, click lần lượt lên 2 hình tròn trên với chế độ smooth
  • Kéo blend group này vào Brush panel và chọn Art brush
 • Tách các cạnh cần làm sáng
  • Tách các mảng có các cạnh cần làm sáng, chuyển mảng thành stroke
  • Dùng scissor cắt đoạn cần làm sáng và delete các đoạn còn lại
 • Ap Art brush vừa tạo lên các cạnh này

và đây là kết quả

Các bài liên quan