Tấm ảnh dưới đây được tạo thành từ các mảng shape với kỹ thuật Clipping Mask

 chuyển các mảnh vỡ xen kẻ nhau thành 2 layer compound path 

Nguyên liệu

 

Các bài liên quan