Trong các tài liệu kỹ thuật, thương mại luôn có các biểu đồ với mục đích so sánh, khảo sát một hoạt động nào đó...

Thay cho các bảng biểu phức tạp rối rắm, các đồ thị biểu đồ thể hiện số liệu 1 cách dễ hiểu trực quan mà lại làm tăng độ thẫm mỹ. Phần mềm illustrator đã có nhiều công cụ hỗ trợ vẽ đồ thị bằng cách nhập số liệu mạnh mẽ và chính xác từ những phiên bản rất sớm.

Có rất nhiều dạng đồ thị cho bạn chọn từ thanh công cụ

Đồ thị dạng cột (Column Graph) dạng đứng và nằm

 

Biểu đồ dạng này rất thích hợp cho những hoạt động song song như thị phần iPad (màu xanh) và iPhone (màu vàng) trong 2 quý đầu năm 2012

Dạng cột chồng (Stacked Column Graph) Đứng và nằm

Biểu đồ dạng này dùng để biểu diễn tổng số cho 2 yếu tố có liên quan như thị phần iPad và iPhone trong 2 tháng đầu năm..

Dạng đường (Line Graph)

Biểu đồ dạng này khá đơn giản, dùng để biểu diễn xu hướng của những tiến trình (tăng hay giảm?)  và so sánh chúng với nhau như mức tiêu thụ iPad và iPhone trong 6 tháng đầu năm 2012

Dạng mảng (Area Graph)

 

Dạng điểm (Scatter Graph)

Dạng bánh (Pie Graph)

Biểu đồ này thích hợp trong việc biểu diễn tỉ lệ % các thành phần tham gia như Nokia chiếm có thị phần bao nhiêu % thị trường điện thoại?

Dạng ly tâm, mạng nhện (Radar Graph, web graph)

Các bài liên quan