Dưới đây là các bước thiết kế dàn trang 1 ấn phẩm đơn giản trên illustrator, mà cũng là cách dàn trang trên tất cả các phần mềm đồ họa vector.

Nguyên liệu

Click phải và chọn save link as..

 • Ảnh nền - gym studio
 • Nội dung chữ - text
 • Cơ thể khỏe mạnh - muscle-fitness 
 • font chữ: UTM Erie Black (tiêu đề) và Helvetica Neue (nội dung)

Tác phẩm cuối cùng

Phần 1 - Tạo mới, canh lề và place nội dung vào

from vietchigo youtube channel
 • Các thiết lập khi tạo mới ấn phẩm 1 trang
  • size A4
  • Đơn vị: mm
  • Hệ màu CMYK
  • Bleeding: 3mm
 • Tạo margin left, right, top, bottom bằng guide
 • Place ảnh nền
 • Place text:
  • Tạo text frame
  • Chia cột cho text

Phần 2 - Áp thuộc tính cho text bằng paragraph style và character style

from vietchigo youtube channel
 • Tạo paragraph style HEAD cho các tiêu đề
 • Tạo paragraph style BODY cho chữ nội dung
 • Tạo paragraph style cho list
 • Tạo character style cho chữ BÍ QUYẾT

Phần 3 - Trang trí tiêu đề với compound path

from vietchigo youtube channel

Có thể cấn chữ 1/2 trong và 1/2 ngoài mảng shape 

Phần 4 - Text Wrap chữ bao quanh ảnh

from vietchigo youtube channel

Chọn Embeded cho ảnh PNG có nền trong suốt

Phần 5 - Xuất file PDF và PACKAGE

from vietchigo youtube channel
 • Xuất file PDF nén để gởi mail
 • Package để đóng gói các file link 

Các bài liên quan