Bài này ra đời để tiếp cận với một tính năng cao cấp của illustrator về màu sắc

From Viet CHi Go channel

Lưu màu hiện tại - Click icon Folder bên bảng bên phải

Đổi từng màu - Click màu trên 

Đổi tất cả màu

Đổi ngẫu nhiên

Đổi theo trường phái

Hiển thị màu trên artwork

Câu hỏi:

Làm sao để đổi màu hình vector Trắng Đen?

Là do mặc định Ai khóa màu Đen và Trắng. Bỏ kiểm White và Black trong nút Color Production Options 

1. Click "color production options" - 2. Bỏ kiểm White, Black trong mục Preserver

Các bài liên quan