Hoa văn Mandala là 1 trong những kiểu hoa văn phổ biến dùng trong trang trí Hồi giáo. Với illustrator bạn có thể vẽ hoa văn này theo kỹ thuật Symmetry

Vẽ Mandala với Effect > transform

Bạn cần tạo ra ít nhất 2 layer (trong bài này là 4)

 1. Một layer background làm nền, chứa các guide hỗ trợ người vẽ
 2. Các layer áp hiệu ứng

Layer background

 • Vẽ 1 đường guide đứng, nhân bản và xoay mỗi góc 30o
 • align cả cụm guide vào giữa artboard

Layer Mandala 6

Vẽ đối xứng 6 đối tượng qua tâm

 • Vẽ 1 vòng tròn và align vào giữa artboard
 • Click chọn layer mandala 6, Chọn Effect > Distort & Transform > Transform
  • Angle 60o (360/6)
  • Copy: 5 (để + 1 bản mình vẽ thành 6)
  • Kiểm chọn Preview

Layer Mandala 12

Vẽ đối xứng 12 dối tượng qua tâm

 • Vẽ 1 vòng tròn và align vào giữa artboard
 • Click chọn layer mandala 6, Chọn Effect > Distort & Transform > Transform
  • Rotate > Angle 30o (= 360/12)
  • Copy: 11 (để + 1 bản mình vẽ thành 12)
  • Kiểm chọn Preview

Layer Mandala 12 Reflect

Vẽ 1 cặp đối tượng đối xứng nhau, sau đó xếp đối xứng cặp đối tượng thành 12 bản qua tâm

 • Vẽ 1 vòng tròn và align vào giữa artboard
 • Nhân bản layer Mandala 12 đã có sẵn Transform 12
 • Tạo thêm Transform Reflect. Click chọn layer Mandala 12 Reflect, Chọn Effect > Distort & Transform > Transform
  • Kiểm chọn Reflect X
  • Copy: 1
  • Kiểm chọn Preview

lúc này trên bảng lệnh Appearance có 2 transform

 

Luu ý: Trường hợp các các nét vẽ trước bị kéo lệch tâm là do nét vẽ thêm vào lọt ra ngoài vòng tròn mẫu (vẽ vòng tròn to lên 100%) 

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Các bài liên quan