Đây là kết quả của 1 trong những công cụ mạnh mẽ nhất trong Adobe illustrator - Blend tool

from Viết Chì Gỗ channel

Bước 1: Gõ chữ vào

Chọn chữ mập mập

Bước 2: Blend 2 đường tròn đồng tâm

Sử dụng Blend tool blend 2 vòng tròn (no fill) với specified distance = 4px

Bước 3: Clipping mask chữ trên nền blend group

Các bài liên quan