Là phần thú vị nhất trong 5 loại brush trong illustrator

Để tạo ra những pattern brush ấn tượng phức tạp, bạn cần xem qua video tạo 1 pattern brush đơn giản nhất  trước đã.

from Viet Chi Go channel

 

Tạo 4 đối tượng

  • nét vẽ
  • góc ngoài
  • góc trong
  • đoạn khởi đầu
  • đoạn kết thúc

Tham khảo: https://creativemarket.com/blog/create-a-pattern-brush-in-illustrator

Các bài liên quan