Vẽ các mảng khối đa giác

 • Bật Grid
 • Tách nháp bằng pencil
  • Tách mảng lớn bằng pencil theo khối đối tượng
  • Tách mảng nhỏ hơn
 • Phân mảng các đang giác vector: Dùng pen tool click vẽ các đa giác, nhấn giữ Shift khi vẽ để disable tính năng tự chuyển công cụ

Đổ màu các mảng

Dùng Eyedropper tool

 • Dclick lên eyedropper tool chỉnh từ sample point thành 5x5
 • Click chọn màu trung bình của mảng

Chỉnh lại các đỉnh của mảng

 • View > Outline
 • Dùng Direct Selection tool drag chọn các point cùng 1 vị trí và drag để Move

 

No comments

Leave your comment

In reply to Some User

Các bài liên quan